Archeologiniai Tyrimai Vakarų Lietuvoje Vakarų Lietuvos archeologinių tyrimų grupė
LT|EN

S. Daukanto g. 40 B sklypo aplinkoje, Klaipėdoje buvo atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrimai ir žvalgymai būsimų inžinerinių trasų vietose, kurios buvo tiesiamos į sklypą (vad. E. Ubis). Minėtas sklypas ir jo aplinka patenka į Klaipėdos miesto istorinės dalies (u. k. 22012) teritoriją. Iš dalies sklypo aplinka patenka į Klaipėdos miesto senųjų kapinių teritorijos (u. k. 32627) apsaugos zoną. Tiksliau, kai kurios trasos buvo tiesiamos šalia Antrojo pasaulinio karo aukų kapinių, kur šiuo metu yra įrengtas memorialas ir stovi 1972 m. pastatytas paminklas „Kardas“.

Šių tyrimų metu S. Daukanto g. 40 B sklypo aplinkoje buvo ištirti 56 kv. m. (4 perkasos 2×5 m, 3 šurfai 2×2 m, 2 šurfai 1×2 m) ir žvalgytos trasos (apie 1000 m ilgio). Aptikti sluoksniai datuoti XIX-XXI a. Rasti grioviai sietini su čia buvusiais gynybiniais įtvirtinimais – šancais. Surinkta virš 500 XVIII-XX a. radinių.