Archeologiniai Tyrimai Vakarų Lietuvoje Vakarų Lietuvos archeologinių tyrimų grupė
LT|EN

Žemaičių g. 3 A sklype ir jo aplinkoje, Kretingoje buvo atlikti archeologiniai tyrinėjimai ir žvalgymai. Sklypas ir jo aplinka patenka į Kretingos senojo miesto vietą (u. k. 17091) (vad. E. Ubis). Čia buvo planuota statyti komercinės paskirties pastatą.

Archeologinių tyrimų metu sklype adresu Žemaičių g. 3 A, Kretingoje buvo ištirtas 27,2 kv. m plotas.Buvo ištirtos dvi perkasos (5×2, 7,6×2 m) ir vienas šurfas (2×1 m). Sluoksniai ir struktūros pagal radinius datuojami XIX-XX a.Tyrimų metu buvo surinkti 68 radiniai, kurie perduoti saugoti Kretingos muziejui.