Archeologiniai Tyrimai Vakarų Lietuvoje Vakarų Lietuvos archeologinių tyrimų grupė
LT|EN

Jūratės g. 54 sklype, Palangoje buvo atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrimai projektuojamo pastato vietoje (vad. E. Ubis). Minėtas sklypas patenka į Kultūros paveldo departamento saugojamas teritorijas – Palangos senojo miesto (u. k. 17139) ir Palangos miesto istorinės dalies (u. k. 12613).

Čia buvo ištirti 2 šurfai, kurių išmatavimai – 2×2 m (viso 8 kv. m). Abiejuose šurfuose 1,96-2,15 m gylyje nuo žemės paviršiaus buvo pasiektas įžemis. Tirtuose šurfuose buvo aptikti XVIII-XXI a. sluoksniai. Išskirtinas apatinis juosvos žemės sluoksnis, kuris buvo aptiktas abiejuose šurfuose. Šis sluoksnis pagal stratigrafiją ir radinius datuotinas XVIII a. (galbūt ir ankstesniu laikotarpiu).