Archeologiniai Tyrimai Vakarų Lietuvoje Vakarų Lietuvos archeologinių tyrimų grupė
LT|EN

Vilniaus g. 6, 8, Kretingoje, kur buvo restauruojama Kretingos kapinių tvora su vartais ir rekonstruojami laiptai vedę prie Kretingos liurdo, buvo atlikti archeologiniai žvalgymai (vad. E. Ubis). Žemės judinimo darbų vieta patenka į Kretingos teritoriją (u. k. 17091).

Čia buvo žvalgytas 177,3 kv. m plotas. Žemės judinimo darbai vykdyti 30-60 cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Visoje žvalgytoje teritorijoje buvo fiksuoti perkasti ar supiltiniai sluoksniai. Dažniausiai buvo kasami tik dirvožemio sluoksniai. Kai kur pasitaikė nevertingi niveliaciniai smėlio ar žvyro sluoksniai. Žvalgymų metu buvo aptikta viena lauko riedulių eilė, kuri priklausė XIX a. pabaiga datuojamam grindiniui. Taip pat iš dalies buvo atidengti Kretingos kapinių tvoros su vartais pamatai.