Archeologiniai Tyrimai Vakarų Lietuvoje Vakarų Lietuvos archeologinių tyrimų grupė
LT|EN

Šaltinio g. 11, Palangos m. buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir žvalgymai tiesiamos elektros kabelio trasos vietoje, Šventosios senovės gyvenvietėje (u. k. 1813) (vad. E. Ubis).

Visas tranšėjos ilgis buvo 238 m. Elektros kabelio vietoje buvo ištirti 5 šurfai, kurių dydis buvo 2×1 m (žr. Brėž. 2). Kadangi vienas šurfas buvo praplėstas, tai bendras ištirtas plotas buvo 11 kv. m. O likusi trasos dalis buvo žvalgoma jos kasimo metu.

Tranšėjos vietoje fiksuota stratigrafija: velėnos su dirvožemiu sluoksnis, po kuriuo buvo gelsvo smėlio sluoksnis – įžemis. Tyrimų metu buvo aptikti du perkasimai-grioviai, kurie siejami su XX a. tiriamojoje vietoje vykusiais melioracijos darbais.