Archeologiniai Tyrimai Vakarų Lietuvoje Vakarų Lietuvos archeologinių tyrimų grupė
LT|EN

Tarp sklypų Šviesos g. 11 ir Kutninkų g. 24 A, Palangoje, Šventosios senovės gyvenvietėje (1813) buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai būsimo elektros kabelio ir dujotiekio vietoje (vad. E. Ubis).

Tyrimų tikslas buvo išsiaiškinti ar būsimo elektros kabelio ir dujotiekio vietoje yra išlikęs vertingas archeologinis kultūrinis sluoksnis, struktūros ar radiniai.

Šių darbų metu buvo ištirta 10 archeologinių šurfų, kurių dydis buvo 2×1 (viso 20 kv. m). Vertingo archeologinio sluoksnio ar struktūrų neaptikta. Rastas tik vienas atsitiktinis radinys – galbūt apdirbtas gintaro gabaliukas.