Archeologiniai Tyrimai Vakarų Lietuvoje Vakarų Lietuvos archeologinių tyrimų grupė
LT|EN

Kretingoje Vilniaus g. atkarpoje, kuri patenka į Kretingos senojo miesto (u/k 17091) vietą, elektros kabelio tranšėjos kasimo metu buvo atlikti archeologiniai žvalgymai (vad. E. Abromavičius). Žvalgomoje  atkarpoje buvo fiksuojama kabelio tranšėjos sienelių stratigrafija.

Tyrimų tikslas buvo žvalgyti kabelio tranšėją jos kasimo metu ir aptikus  archeologiškai vertingus sluoksnius ar struktūras, tinkamai jas užfiksuoti ir ištirti. Esant reikalui atlikti platesnius archeologinius tyrimus. Elektros kabelio tranšėjos vietoje buvo aptiktas XIX a. pabaiga datuojamas grindinys. Aptariamojoje vietoje glūdėję sluoksniai datuoti XIX-XX a. ir laikytini nevertingais.