top of page

Archeologiniai tyrimai Belvederyje (Jurbarkas). 2010 m.

Jurbarko raj. sav. Belvederio gynybinio įtvirtinimo (u/k 2046) vietoje buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai šviesolaidžio komunikacijos kabelio klojimo vietoje.


Šių darbų metu ištirti trys 2x1 m dydžio archeologiniai šurfai, visas plotas: 6 m2.


Tyrimų metu šurfe Nr.3 buvo aptiktas akmenų grindinio dalis. Šurfuose Nr. 1 ir Nr. 2 archeologiškai vertingo sluoksnio ar struktūrų aptikta nebuvo.

bottom of page