top of page

Archeologiniai tyrimai Seredžiuje (Jurbarkas). 2010 m.

Jurbarko raj. sav. Seredžiaus senojo miesto (u/k 16351) vietoje buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai šviesolaidžio komunikacijos kabelio klojimo vietoje.


Šių darbų metu ištirti du 2x2 m dydžio archeologiniai šurfai, viso: 8 m2 plotas.


Tyrimų metu archeologiškai vertingo sluoksnio ar struktūrų aptikta nebuvo.

bottom of page