top of page

Archeologiniai tyrimai Skirsnemunėje (Jurbarkas). 2010 m.

Jurbarko raj. sav. Skirsnemunės senojo miesto

(u/k 30342) vietoje buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai šviesolaidžio komunikacijos kabelio klojimo vietoje.


Šių darbų metu buvo ištirti trys 2x1 m dydžio archeologiniai šurfai, viso: 6 m2 plotas.


Tyrimų metu archeologiškai vertingo sluoksnio ar struktūrų aptikta nebuvo.

bottom of page