top of page

Archeologiniai tyrimai Vilniaus g., Kretinga. 2010 m.

Kretingoje, Vilniaus g. atkarpoje, kuri patenka į Kretingos senojo miesto (u/k 17091) vietą, buvo atlikti elektros kabelio tranšėjos kasimo vietos archeologiniai žvalgomieji tyrimai.


Atkarpoje buvo fiksuojama kabelio tranšėjos sienelių stratigrafija, archeologiniai šurfai nebuvo tiriami.


Tyrimų tikslas buvo prižiūrėti kabelio tranšėjos kasimo darbus ir atsiradus archeologiškai vertingiems sluoksniams ar struktūroms, tinkamai juos užfiksuoti ir ištirti, o esant reikalui atlikti platesnius archeologinius tyrimus.


Elektros kabelio tranšėjos kasimo vietoje archeologiškai vertingų kultūrinių sluoksnių ar struktūrų aptikta nebuvo.

bottom of page